Ledarskap och Organisation

Vi vill bidra till företag och organisationer som

– använder hela sin kompetens och potential

– utvecklar tydlighet kring roller och uppdrag, “shared mindset” och gott samspel

– satsar på moget ledarskap och professionellt ledningsarbete samt involverade, engagerade medarbetare

– når goda och hållbara resultat

Vi vill bidra till chefer och ledare som

– har god självinsikt och kan använda sin personlighet som resurs i ledarrollen

– tänker strategiskt både i verksamhetsfrågor och ifråga om bemanning och ledarskap

– förstår värdet av tid för reflektion och utvärdering; och av att leda en lärande organisation

– kan använda psykologisk och pedagogisk kompetens i samband med t ex förändringsprocesser

Uppdragen skräddarsys, men kan t ex utformas som

 • Regelbundna tillfällen för individuell chefscoaching (Executive Coaching)
 • Utvecklingsprogram för chefer och ledare samt för ledningsgrupper
 • Urvalsuppdrag: VD/chefer/ledare/specialister
 • Dialogseminarier och organisationsutveckling
 • Teambuilding: sammansättning och utveckling av grupper
 • Stöd i förändringsprocesser
 • Framtagande av Ledarprofiler för karriärplanering och utveckling
 • Utbildning och handledning i coachande ledarskap för chefer
 • Utvecklingsprogram ex. “Vi-anda/värdegrund/varumärke”


Vi vill vara företagets partner  för gott samspel, tydliga roller och uppdrag

till glädje för ägare, styrelse och ledning liksom för övriga anställda.

Vi bidrar med utrymme för reflektion, fördjupad analys och planering i strategiska frågor.

 

Några exempel på uppdragsgivare hos rosenquist & rosenquist AB

Swedbank
SKL
Forma Publishing Group
RBS Nordic
Regeringskansliet
John Mattson Fastighets AB
Svenska Läkaresällskapet
Ledarna
Landstinget Västmanland
Stockholms Stads Utbildningsförvaltning
UltraGyn Sverige
Parameter Revision
Karolinska Universitetssjukhuset
Ipsos
Sveriges Läkarförbund
Upplands Väsby kommun
Inera
Almi Företagspartner

                                                      Kontakta oss gärna för referenser!
 • Swedbank AB
 • John Mattson Fastighets AB
 • Inera AB
 • UpplandsVäsby kommun
 • Ipsos
 • Svenska Läkaresällskapet
 • Västmanlands Läns Landsting
 • Stockholms Stads Utbildningsförvaltning
 • Sveriges Läkarförbund
 • Forma Publishing Group
 • Unionen
 • UltraGyn Sverige AB
 • Almi Företagspartner
 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Karolinska Universitetssjukhuset
 • Ledarna
 • Parameter Revision AB
 • RBS Nordic
 • Regeringskansliet