Om Agneta Rosenquist

Agneta Rosenquist

Agneta är konsult i Ledarskap och Organisation sedan 1986. Hennes uppdragsgivare återfinns i såväl privat näringsliv som offentlig sektor.

Kommuner, landsting, statliga verk, förbund, församlingar, mindre nystartade  företag såväl som stora börsnoterade koncerner ingår bland uppdragsgivarna.

Att skapa utrymme för reflektion, dialog och samsyn är centralt i Agnetas arbete. Likaså att verka för tydlighet och effektivt samspel i frågor som rör organisation: roller och uppdrag, mål och medel samt hur organisationen fungerar som system.

Agneta är också specialist med gedigen erfarenhet av personbedömning och tar fram Ledarprofiler för karriärplanering, utveckling och urval.

Uppdragen kommer från ägare, styrelse eller ledning och kan omfatta individ, grupp eller hela organisationen. Agneta är certifierad styrelseledamot och medlem i Board Ready Women.

 

Bakgrund

Agneta Rosenquist är leg psykolog och leg psykoterapeut, med specialistbehörighet i klinisk psykologi och bedömning/diagnos/utredning. Hon har erfarenhet av forskning, utbildning och egen chefs- och ledarerfarenhet. Dessutom lång erfarenhet av olika styrelseuppdrag, även internationellt.

Agneta var under många år seniorkonsult, delägare och del av ledningen (vVD och VD) på Sandahl Partners. 2000 startade hon eget företag för att arbeta i nätverksform med andra kollegor. Det innebär att även mer omfattande uppdrag och program kan genomföras med kvalitet. Med utgångspunkt i kundens situation och frågeställningens karaktär sätter vi ihop team av erfarna konsulter med olika kompetens och bakgrund.