Arbetssätt och nyckelord

 

img_vardegrund

Arbetssättet innebär noggrann kartläggning, ofta via intervjuer eller enkäter. Resursinventering på individ-/grupp-/organisationsnivå erbjuds. Vi arbetar lösningsinriktat vilket innebär att utveckling inleds samtidigt med utredningsfasen,  för snabbare resultat.

Tydliga avtal och roller är viktigt för ett professionellt genomförande, liksom fortlöpande dialog och återkoppling.  Relation och kommunikation är genomgående centrala begrepp.

För att utveckla företag och organisationer krävs en väl fungerande och tydlig ledning. Utveckling av ledningsgruppen är därför ett vanligt förekommande uppdrag, likaväl som coaching och handledning av chefer och ledare. Ibland är ägare och styrelse våra uppdragsgivare.

img_ledstjarnor

I vissa av våra uppdrag bör så många chefer och medarbetare som möjligt vara involverade och delaktiga. T ex när det gäller att skapa en gemensam kultur och värdegrund eller att lösa en situation med omfattande brister i den psykosociala arbetsmiljön, liksom i större förändringsprocesser. Vi jobbar gärna med hela systemet, bl a  i dialogseminarier.

Uppföljning och utvärdering är naturligtvis nyckeln till värderealisering och lärande, såväl för kund som för genomförande konsult. Vi har ofta långvariga kundrelationer.

Nyckelord

  • struktur och tydlighet
  • dialog och delaktighet
  • värdegrund och spelregler